اطلاعات تماس

دفتر قزوین

قزوین – مرکز هواپیمایی خدمات ویژه

دفتر تهران

تهران – میدان صنعت

واحد فروش :
۰۲۱۶۶۴۲۸۷۳۹
۰۹۱۰۶۷۶۷۲۱۰
۰۹۳۸۶۷۶۷۲۱۰

واحد خدمات :
۰۹۱۰۶۷۶۷۲۱۱
۰۹۳۸۶۷۶۷۲۱۱

واحد فنی :
۰۹۱۰۶۷۶۷۲۱۲
۰۹۳۸۶۷۶۷۲۱۲

شبکه های اجتماعی

WhatsApp
Instagram
Telegram
LinkedIn
با ما در ارتباط باشید
فهرست